tirsdag 21. mars 2017

Kildehenvisning


Åndsverkloven:
  Åndsverk er f. eks. bøker, oppgaver, musikkstykker, bilder osv. Vi har ikke lov til å bruke dette fritt uten å oppgi kilden.
  Hvis vi ikke oppgir kildene våre, kan vi bli beskyldt for juks eller plagiering.

Sitering og henvisning
  Når vi har funnet en god kilde å bruke, er det viktig å sitere og henvise på riktig måte. Litteraturlista må også være riktig skrevet.
  Sitatene kan være direkte eller indirekte. Uansett skal de ha en henvisning like etter sitatslutt.
Eksempel:
    "En henvisning er en avgrenset opplysning i den løpende teksten som settes i parentes foran eller etter sitatet for å vise til hvilken kilde som er brukt." (Bårnes & Løkse, 2011, s. 55)

Litteraturliste
  Litteraturlista har en oversikt over alle kildene.
  Litteraturlista viser fullstendige opplysninger om kilden:
         Bårnes, V. & Løkse, M. (2011). Informasjonskompetanse.  
         Kristiansand: Høyskoleforlaget AS
            
  Litteraturlista skrives i alfabetisk rekkefølge.
Eksempel:

Bårnes, V & Løkse, M. (2011). Informasjonskompetanse.
    Kristiansand: Høyskoleforlaget AS
Glomnes, E. (2005). Skriv bedre! Lærebok i skriving. Bergen: Fagbokforlaget. 
Hidle, K. M. W. (2011). William og Kate - et uskyldig eventyr? Hentet 04.05 2011 fra  http://www.forskning.no/artikler/2011/mai/287215
Hoem, E. (1995). Bibelhistorier. Oslo: Aschehoug.
Sødal, T. (2008). Til skræk og exempel: Trolldom, dødsstraff og kriminalitet på Agder ca. 1550-1700. Kristiansand: Portal.

Kildekompasset har ”oppskrifter” på hvordan kilder kan oppgis.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar