fredag 25. november 2016

Ukas læringsstrategi
To-kolonnenotat
      Del arket inn i to kolonner.

      Hovedidéen/nøkkelordet står i venstre kolonne og detaljene eller forklaringer står i høyre kolonne.

      Kan blant annet brukes for å få fram hovedpunkt og detaljer.

Byer
Fakta om byer
Oslo
Ca. 650 000 innbyggere
Ligger på Østlandet
Hovedstaden i Norge
Stavanger
Ca. 132 000 innbyggere
Ligger på Vestlandet
Spesielt kjent som Norges oljehovedstad
Tromsø
Ca. 73 000 innbyggere
Ligger i Nord-Norge
Ishavskatedralen ligger her

fredag 18. november 2016

Ukas læringsstrategi: 
Venn-diagram

* Venn-diagram brukes til å sammenligne. Hva er likt og hva er forskjellig?

* Det som er felles for begge, skrives i midten. Det som er forskjellig, skrives i A eller B.

* Venn-diagram kan brukes til det meste, enten det handler om land, dyr, sjangre, regnearter, tidsperioder eller noe helt annet.


fredag 11. november 2016

Ukas læringsstrategi: 
Nøkkelord

      Nøkkelord er de viktigste ordene i teksten

      De kan brukes til å gjenfortelle teksten eller lage et     
        sammendrag

      De kan brukes til repetisjon ved prøver og eksamen


                                                               Bildet er hentet fra Nettskulen.noonsdag 2. november 2016

Ukas læringsstrategi: 
BISON-overblikk

Når du møter en tekst for første gang, prøv å få oversikt ved hjelp av
B: Bilder og bildetekst
I: Innledning
S: Siste avsnitt/sammendrag
O: Overskrifter
N: NB-ord (fete, store, understrekede eller  kursiverte ord)