onsdag 21. september 2016

Arbeidsvaner
Noen tips til gode arbeidsvaner:

På skolen:
* Kom tidsnok til timene
* Konsentrer deg 
* Utnytt studietimer og dødtid
* Bruk grupperom og biblioteket
* Vær aktiv og still spørsmål
* Spør læreren når det er noe du lurer på

Hjemme:
* Lag tankekart og skjemaer, tegn
* Gjør lekser sammen slik at dere kan stille hverandre spørsmål og      diskutere
* Skriv nøkkelord eller lag sammendrag
* Gjør noe praktisk hvis det er mulig
* Ta deg pauser ved behov slik at du kan være i aktivitet

Andre tips:
* Få nok søvn, mat og drikke
* Sett av fast tid og sted til leksearbeidet
* Hent opp forkunnskapene dine når du begynner med et nytt tema
* Skru av mobil, TV og PC
* Planlegg
* Husk at også fritid og trening er vikig

Tro på deg selv og at du kan forbedre deg ved god innsats!

onsdag 14. september 2016

Spørrekonkurransen den første skoleuka

Vinnerne av spørrekonkurransen i august ble 
Arbresha Mehmeti og Kristine Dahl Gunnarsrud i 1 STB. 
De får en valgfri bok og en valgfri film. Vi gratulerer!