mandag 19. desember 2016

Ukas læringsstrategi:
Nøkkelkort

* Lag kort der du på den ene siden har et ord eller uttrykk og på den andre siden har forklaringen eller et synonym.
* Arket brettes slik at du bare ser den ene siden.
* Kan brukes sammen med andre som et spill eller alene for å høre deg selv om du vet hva begreper, navn med mer står for.Forente Nasjoner (FN)
     *Opprettet i 1945
     *Skal fremme fred,
utvikling og samarbeid
*Ca. 200 medlemsland

Alf Prøysen
   *(1914-1970)
   *Forfatter fra Ringsaker
   *Skrev om Teskjekjerringa
   *Lørdagsstubber

onsdag 14. desember 2016

Ukas læringsstrategi:
VØL-skjema

Et VØL-skjema deles i tre kolonner. Før du begynner med et tema, setter du opp det du VET om temaet fra før og hva du ØNSKER å lære. Når du er ferdig med temaet, fyller du inn hva du har LÆRT.

Målet med et VØL-skjema er å hente fram det du har av forkunnskaper og å vise hensikten med arbeidet og motivere for videre arbeid. I tillegg gir den siste kolonnen mulighet til å reflektere over egen læring.

VET
ØNSKER Å LÆRE
HAR LÆRT

torsdag 1. desember 2016

Ukas læringsstrategi:
Styrkenotat

* Styrkenotat egner seg til å skille mellom overordnede og underordnede begreper.

* Hovedbegrepet får styrke 1.

* Styrke 2 er underbegreper som forteller noe om hva som kjennetegner styrke 1.


* Styrke 3 er underbegreper som forteller noe om hva som kjennetegner styrke 2 osv.

Eksempel:
1. Husdyr
        2. Katt
                3. Huskatt
                3. Manx
                3. Burmeser
        2. Ku
                3. Norsk rødt fe
                3. Charolais
                3. Hereford
        2. Hest
                3. Norsk kaldblodstraver
                3. Dølehest