mandag 16. januar 2017

Ukas læringsstrategi:
Sammendrag
* Sammendrag = Oppsummering

* Et sammendrag har med hovedpunktene i en tekst.

* Skriv nøkkelord underveis i lesingen og bruk dem som hjelp til å skrive et sammendrag.

* Et sammendrag er en god hjelp når du øver til prøver og eksamener.


* Mange lærebøker har sammendrag etter hvert kapittel.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar