onsdag 14. desember 2016

Ukas læringsstrategi:
VØL-skjema

Et VØL-skjema deles i tre kolonner. Før du begynner med et tema, setter du opp det du VET om temaet fra før og hva du ØNSKER å lære. Når du er ferdig med temaet, fyller du inn hva du har LÆRT.

Målet med et VØL-skjema er å hente fram det du har av forkunnskaper og å vise hensikten med arbeidet og motivere for videre arbeid. I tillegg gir den siste kolonnen mulighet til å reflektere over egen læring.

VET
ØNSKER Å LÆRE
HAR LÆRT

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar