fredag 18. november 2016

Ukas læringsstrategi: 
Venn-diagram

* Venn-diagram brukes til å sammenligne. Hva er likt og hva er forskjellig?

* Det som er felles for begge, skrives i midten. Det som er forskjellig, skrives i A eller B.

* Venn-diagram kan brukes til det meste, enten det handler om land, dyr, sjangre, regnearter, tidsperioder eller noe helt annet.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar