fredag 28. oktober 2016

Ukas læringsstrategi: 
Tankekart

* Tankekart strukturerer stoffet
* Det er lett å utvide
* Det kan brukes både før lesinga og ved repetisjon* Bruk A3-ark
* Bruk ord, ikke setninger
* Bruk tegninger for å aktivere flere sanser
* Bruk farger, f. eks som ulike koder                                                                                                                       

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar