onsdag 21. september 2016

Arbeidsvaner
Noen tips til gode arbeidsvaner:

På skolen:
* Kom tidsnok til timene
* Konsentrer deg 
* Utnytt studietimer og dødtid
* Bruk grupperom og biblioteket
* Vær aktiv og still spørsmål
* Spør læreren når det er noe du lurer på

Hjemme:
* Lag tankekart og skjemaer, tegn
* Gjør lekser sammen slik at dere kan stille hverandre spørsmål og      diskutere
* Skriv nøkkelord eller lag sammendrag
* Gjør noe praktisk hvis det er mulig
* Ta deg pauser ved behov slik at du kan være i aktivitet

Andre tips:
* Få nok søvn, mat og drikke
* Sett av fast tid og sted til leksearbeidet
* Hent opp forkunnskapene dine når du begynner med et nytt tema
* Skru av mobil, TV og PC
* Planlegg
* Husk at også fritid og trening er vikig

Tro på deg selv og at du kan forbedre deg ved god innsats!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar